Träning

Spela golf på Sjöbo!

I Sjöbo är varje golfhål avskilt med skog, vilket gör banan unik i Skåne. Man spelar varje hål som i ett enskilt rum. Banan ligger på ett område med sandjord, vilket gör golfspel möjligt under större delen av året.

Driving range samt ett väl tilltaget område för träning av såväl inspel som putting finns i samma vackra natur.

Läs mer på klubbens hemsida »

alt