Ballfitting med Titleist 3/6 Lilla Vik (står på banan)
Titleist 17/7 10-15 Lilla Vik
Cobra 17/7 10-14 Lilla Vik
Footjoy skoevent 25/7 12-18 Lilla Vik
Ballfitting med Titleist 31/7 8-12 Lilla Vik
Callaway 1/8 10-14 Lilla Vik
Ping 2/8 10-14 Lilla Vik
Skoevent med Footjoy 19/5 10-14 Sjöbo